‘Best in class’ klantgegevens zijn cruciaal voor een optimale klantervaring en om de waarde van een klantgerichte strategie te realiseren. Door data als een strategische asset te zien en gebruik te maken van beschikbare technologieën en best practices, kunnen bedrijven hun marketingbudgetten efficiënter gebruiken. Tegelijkertijd kunnen hun verkopen en klantenbinding worden vergroot. Betrouwbare klantdata en sterk klantdatabeheer zijn essentieel voor de digitale transformatiestrategie van organisaties om er een datagedreven organisatie van te maken. De praktijk leert echter dat veel bedrijven nog maar aan het begin staan ​​om dit op te zetten. Het door Squadra gebouwde Customer Data Management Framework is verder ontwikkeld door de Customer Engagement expertgroep van Shopping Tomorrow. De businesscase achter klantdatamanagement staat centraal.

De volgende vragen zijn beantwoord door de expertgroep:

Welke drijfveren en voordelen voor de business case zijn belangrijk voor uw organisatie?
Welke data of datagroepen heeft u nodig om deze drijfveren en voordelen te realiseren?
Waar komen de gegevens en / of informatie vandaan?
Hoe en waar worden de gegevens opgeslagen?
Welke inspanning is nodig om het Customer Data Framework te realiseren Wat is de waarde van de betrokken gegevens?

Het antwoord op deze en andere vragen is te vinden in de bluepaper van de expertgroep die hieronder te downloaden is.