Als reactie op de groeiende wereldwijde toewijding aan duurzaamheid en economische groei heeft de Europese Commissie (EC) een belangrijke stap gezet door het Digital Product Passport (DPP) te introduceren. Dit baanbrekende initiatief is ontworpen om transparantie te bevorderen en de principes van een circulaire economie te ondersteunen. Het DPP dient als een dynamische opslagplaats van uitgebreide productinformatie gedurende de levenscyclus van een product. Momenteel wordt verwacht dat het regelgevingskader voor DPP’s definitieve goedkeuring zal ontvangen in 2024. En de implementatie begint bij bepaalde productgroepen tegen 2026/2027.

De Europese Commissie (EC) heeft verschillende maatregelen geïnitieerd, waaronder:

1. Actieplan Circulaire Economie

Het Actieplan Circulaire Economie is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal, een beleidskader ontwikkeld door de Europese Commissie. Dit is voor het eerst geïntroduceerd in 2015 en voortdurend bijgewerkt om aan te sluiten bij evoluerende duurzaamheidsdoelen. Het algehele doel is om hiermee over te gaan van een lineaire naar een circulaire economie.

Doelstellingen:

  1. Efficiënt gebruik van hulpbronnen: Het plan benadrukt het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen om economische groei los te koppelen van uitputting van hulpbronnen.
  2. Afvalvermindering: Het richt zich op het minimaliseren van afval, het bevorderen van recycling en hergebruik, en het stellen van doelen voor het verminderen van storten terwijl het recyclingpercentage wordt verhoogd.
  3. Benadering van de levenscyclus van het product: Het plan neemt een holistische benadering van producten, waarbij de nadruk ligt op de hele levenscyclus van een product. Dus van duurzaam ontwerp tot verantwoorde sourcing van materialen en overwegingen aan het einde van de levensduur.
  4. Markt voor secundaire grondstoffen: Het streeft naar het creëren van een markt voor secundaire grondstoffen door recycling te bevorderen en het gebruik van gerecyclede inhoud in productieprocessen aan te moedigen.

2. EU Digital Single Market (DSM)

Het initiatief voor de EU Digital Single Market (DSM) is een alomvattende inspanning gericht op het creëren van een eengemaakte en naadloze digitale ruimte over de lidstaten van de Europese Unie.

Doelstellingen:

  1. Verwijderen van digitale barrières: De DSM streeft ernaar obstakels die de vrije beweging van digitale producten en diensten over de grenzen van de EU belemmeren, weg te nemen.
  2. Harmoniseren van regelgeving: Het zoekt naar het harmoniseren van regelgeving met betrekking tot digitale diensten, e-commerce en telecommunicatie.
  3. Verbeteren van connectiviteit: De DSM streeft naar verbetering van digitale infrastructuur en connectiviteit, zodat alle EU-burgers toegang hebben tot betrouwbare en snelle internetdiensten.
  4. Digitale innovatie en startups: Het richt zich op het bevorderen van digitale innovatie door startups en digitale ondernemers te ondersteunen.
  5. E-overheid en digitale vaardigheden: De DSM streeft naar verbetering van e-overheidsdiensten, bevordering van digitale geletterdheid en vaardigheden, waardoor burgers volledig kunnen deelnemen aan de digitale economie.

Wat is het Digital Product Passport (DPP)?

Het Digital Product Passport (DPP) kan worden gezien als een revolutionair documentatiesysteem voor producten, vergelijkbaar met persoonlijke paspoorten voor internationaal reizen. Vertegenwoordigd door een QR-code, NFC-chip of RFID-tag, fungeert het als een uitgebreide opslagplaats van de reis en kenmerken van een product. In tegenstelling tot traditionele productdocumentatie gaat het DPP verder dan oorsprong en auditrapporten, en biedt het een gedetailleerd verhaal dat grondstoffen, leveranciers, productieprocessen, transport, transactiegeschiedenis en reparatie details omvat.

Hoewel de exacte vereisten nog worden verfijnd, wordt verwacht dat het DPP kritieke details zal bevatten, zoals basisinformatie over het product, materiaalgegevens, reparatiespecifieken en duurzaamheidsmetingen. Het doel is om consumenten en belanghebbenden een universeel toegankelijke en transparante bron van informatie over een product te bieden.

Digital Product Passport (DPP)

Wanneer wordt het DPP geïntroduceerd?

Als onderdeel van de European Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), werkt de Europese Unie toe naar definitieve goedkeuring van het DPP in 2024, met verplichte implementatie gepland vanaf 2026/2027. Deze gefaseerde aanpak begint met batterijen, textiel en elektronica.

Het DPP is niet alleen een wettelijke vereiste; het geeft een paradigmaverschuiving aan in consumentenverwachtingen en bedrijfsnormen. Voor bedrijven is het omarmen van het DPP niet alleen een wettelijke noodzaak, maar ook een strategische zet om aan te sluiten bij evoluerende consumentenwaarden die zijn gericht op transparantie en duurzaamheid.

Het belang van DPP voor bedrijven

Voldoen aan het DPP is meer dan het vermijden van wettelijke straffen; het vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving naar het behoud van geloofwaardigheid en het voldoen aan de verwachtingen van consumenten. Het DPP staat op het punt de nieuwe norm te worden, die zowel retailers als consumenten beïnvloedt. Voor bedrijven brengt niet-naleving niet alleen boetes met zich mee, maar het brengt ook het consumentenvertrouwen in gevaar in een tijdperk waarin kritische kopers duurzame en transparante praktijken prioriteren.

Het effectief implementeren van het DPP omvat niet alleen wettelijke naleving maar ook een strategisch voordeel. Bedrijven die proactief hun productgegevens organiseren en centraliseren, zijn beter gepositioneerd om naadloos door de complexiteit van het DPP te navigeren. Deze overgang biedt een kans om een concurrentievoordeel te behalen door een toewijding aan transparantie, duurzaamheid en verantwoorde bedrijfspraktijken te tonen.

Duik nu in je data

Je voorbereiden op het DPP vereist een nauwgezette evaluatie van productinformatiebeheer. Waar worden momenteel je productgegevens opgeslagen? Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in gegevensbeheer? Welke afdelingen hebben toegang tot deze cruciale informatie, en wie is verantwoordelijk voor het toezicht? Deze proactieve aanpak stelt organisaties in staat om lacunes in informatie te identificeren, zoals onbekende details over grondstoffen of potentieel schadelijke stoffen tijdens de productie.

Wachten tot het DPP formeel wordt geïntroduceerd om deze gegevens lacunes aan te pakken, is een risico dat organisaties kunnen verminderen door nu actie te ondernemen. Het centraliseren en digitaliseren van productinformatie is niet alleen een voorbereidende stap, maar ook een strategische zet om een naadloze overgang naar het DPP-tijdperk te waarborgen.

Informeer en betrek je gehele organisatie

De succesvolle integratie van het DPP vereist meer dan alleen naleving; het vereist de actieve betrokkenheid en het begrip van je hele organisatie. Veel medewerkers zijn mogelijk niet bekend met de reikwijdte en impact van het DPP, waardoor uitgebreide en transparante communicatie essentieel is.

Verandering binnen een organisatie wordt vaak met weerstand ontvangen, vooral als medewerkers geen duidelijke reden zien om bestaande praktijken op te geven. Daarom is het informeren en betrekken van je hele organisatie cruciaal. Transparantie over de implicaties van het DPP, verwachte verschuivingen in verschillende afdelingen en de redenen voor collectieve actie naar gegevens transparantie zijn vitale componenten van deze communicatiestrategie.

Deze proactieve aanpak zorgt ervoor dat belanghebbenden in de hele organisatie, van kopers tot leveranciers, begrijpen hoe belangrijk het DPP is. Door de gevolgen van het DPP voor externe partijen, waaronder verkoop- en marketing mogelijkheden, uit te leggen, stellen bedrijven hun teams in staat om gezamenlijk over te gaan naar een meer transparante en duurzame toekomst.

The Role of a PIM System

Terwijl organisaties worstelen met verspreide productinformatie over meerdere systemen, komt de implementatie van een Product Informatie Management-systeem (PIM) naar voren als een kritieke oplossing. Het PIM-systeem dient als het fundament voor het DPP, met een gecentraliseerde en gestroomlijnde benadering van het beheer van productinformatie.

In wezen creëert een PIM-systeem een ‘Single Source of Truth’ voor al je productinformatie. Dit vereenvoudigt niet alleen het beheer van gegevens maar positioneert organisaties ook als proactieve spelers in het opkomende DPP-landschap. De synergie tussen een PIM-systeem en het DPP is meer dan een technische integratie; het vertegenwoordigt het strategisch benutten van bestaande systemen om efficiëntie, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te verbeteren.

Organisaties worden aangemoedigd om hun productgegevens over te brengen naar een transparant PIM-systeem als ze dat nog niet hebben gedaan. Deze proactieve stap zorgt ervoor dat de fundamentele gegevens die nodig zijn voor de constructie van een Digital Product Passport niet alleen direct beschikbaar zijn, maar ook consequent worden bijgewerkt. Door de broninformatie van het DPP aan het PIM-systeem te koppelen, minimaliseren organisaties de handmatige tussenkomst, stroomlijnen ze de operaties en verminderen ze aanzienlijk het risico op fouten.

Het omarmen van een PIM-systeem is niet alleen een formaliteit maar ook een strategische investering die organisaties aan de voorhoede plaatst van het evoluerende landschap van productinformatiebeheer en digitale transparantie. Naarmate het DPP een centraal element wordt in de verspreiding van productinformatie, wordt de naadloze integratie van een PIM-systeem een proactieve maatregel voor organisaties om voorop te blijven in het tijdperk van het Digital Product Passport.

Organisaties worden aangemoedigd om zich voor te bereiden op het tijdperk van het Digital Product Passport door ervoor te zorgen dat hun productinformatie transparant en gemakkelijk toegankelijk is. Proactieve maatregelen kunnen een aanzienlijk concurrentievoordeel bieden door producten aan te bieden die transparant, milieuvriendelijk zijn en in lijn zijn met opkomende normen.

Conclusion

Het Digital Product Passport (DPP) is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar het signaleert ook een paradigmaverschuiving in consumentenverwachtingen en industriestandaarden. De noodzaak van transparantie, duurzaamheid en verantwoorde praktijken is nog nooit zo cruciaal geweest.

Het aanstaande tijdperk van het DPP vereist proactieve maatregelen. Bedrijven moeten niet alleen zorgen voor wettelijke naleving maar ook strategisch hun productgegevens organiseren en centraliseren. Dit minimaliseert niet alleen het risico op boetes wegens niet-naleving, maar biedt ook een unieke kans om een concurrentievoordeel te behalen door een toewijding aan transparantie en duurzaamheid te tonen.

Een transparant Product Informatie Management (PIM) systeem dient als het fundament voor het DPP, met een gecentraliseerde en gestroomlijnde benadering van het beheer van productinformatie. Deze strategische integratie plaatst organisaties aan de voorhoede van het evoluerende landschap van productinformatie beheer en digitale transparantie.

Naarmate we het tijdperk van het Digital Product Passport naderen, worden bedrijven aangemoedigd om nu actie te ondernemen. Duik in je productdata, informeer en betrek je hele organisatie, en omarm een PIM-systeem als een strategische investering. Deze proactieve maatregelen zorgen niet alleen voor een naadloze overgang naar het DPP-tijdperk, maar bieden ook aanzienlijk concurrentievoordeel door producten aan te bieden die transparant, milieuvriendelijk zijn en in lijn zijn met opkomende normen.