Productinformatie wordt door steeds meer bedrijven gezien als een randvoorwaarde om de optimale Customer Experience te kunnen bieden en vervolgens producten te verkopen. Productinformatie management (PIM) krijgt steeds vaker de aandacht die het verdiend. Er is een duidelijke toename in het aantal bedrijven waar geavanceerde PIM systemen worden ingevoerd. Daar de druk vanuit de consument komt, zijn retailers en groothandels hierin veelal verder dan fabrikanten. Naast het definiëren van het juiste datamodel, is het inrichten van slimme en efficiënte processen en het opzetten van een PIM/MDM organisatie en governance model minstens zo cruciaal. Ook dit jaar blijkt dat er nog steeds veel handmatig aan de product content wordt gewerkt. Wel worden er meer data ontvangen vanuit datapools met als gevolg een daling van het aantal individuele datafeeds. De zorg voor goede datakwaliteit is, net als bij het vorige onderzoek, onverminderd groot en met de steeds verder uitdijende hoeveelheid content is efficiency in de verwerking van product data een belangrijke reden om te kiezen voor een geavanceerde PIM oplossing. Dit rapport bevat de resultaten van het 2017 onderzoek van Squadra en geeft een overzicht van de status quo van PIM in Nederland: 66 verschillende B2B en B2C bedrijven, variërend van fabrikanten, groothandels en retailers, participeerden in dit onderzoek. Daar waar sprake is van duidelijke verschillen met ons onderzoek van twee jaar geleden, wordt dit tekstueel en/of schematische verklaard.

Hieronder kunt u het volledige onderzoeksrapport direct aanvragen.