In de bouw- en installatiebranche is Building Installation Modelling (BIM) al meer dan 10 jaar een belangrijk thema. De ambitie is om een digital twin van een gebouw te creëren, een driedimensionaal digitaal model van alle fysieke en functionele kenmerken van het gebouw. De gedachte hierachter is dat dit in alle levensfasen van het gebouw tot grote voordelen kan leiden.

In de presales en voorbereidende fase kunnen potentiële kopers en toekomstige gebruikers met Virtual Reality (VR) technieken een levensechte voorstelling krijgen van het gebouw, dat dan alleen nog maar op tekening bestaat. De woningbouwdivisie van Dura Vermeer heeft hiermee al ervaring opgedaan. Nieuwe huiseigenaren krijgen met een VR bril een levensechte indruk van hun toekomstige huis, inclusief mogelijke opties zoals een dakkapel, uitbouw of keukenindeling. De klant koopt in essentie “een woonbeleving” en dit hulpmiddel bleek zeer effectief in het beslissingsproces. De keuzestress neemt af en de klanttevredenheid neemt meetbaar toe (toename van de NPS met maar liefst 10 punten). Als gevolg hiervan noteerde Dura Vermeer een toename van 60% in de verkoop van opties. De inzet van VR leverde zelfs een tijdsbesparing op een gaf Dura Vermeer een beter inzicht in de behoeften van hun klanten.

In de uitvoeringsfase kan een BIM model leiden tot een hogere efficiëntie op de bouw en lagere faalkosten. Met goede 3D modellen van de componenten kan vooraf in het ontwerp zeker gesteld worden dat alle componenten op elkaar passen en functioneel met elkaar kunnen samenwerken. In het 3D ontwerp wordt elk component geplaatst, zodat zeker is dat alles past en bereikbaar is binnen de beschikbare ruimte. Het belang hiervan in de installatietechniek neemt steeds meer toe, omdat door toenemende eisen van wet- en regelgeving en gebruikers deze installaties steeds complexer en omvangrijker worden.

Ook tijdens de exploitatiefase van een gebouw heeft een BIM model grote waarde. De prestaties en onderhoudshistorie van componenten kunnen continue gemonitord worden. Dit betekent dat (preventief) onderhoud goed gepland kan worden. Van componenten die vervangen worden is de herkomst en samenstelling bekend, zodat deze op een duurzame wijze herbruikt, gereviseerd, gerecycled of afgevoerd kunnen worden. Steeds meer opdrachtgevers, zoals de Rijksgebouwendienst, nemen daarom in hun bestek eisen op ten aanzien van een digitaal bouwdossier.

De ontwikkelingen staan ook niet stil. Voor bouwers als Dura Vermeer biedt BIM modellering interessante commerciële mogelijkheden. Zo zou Dura Vermeer een VR platform kunnen ontwikkelen waar partners producten als keukens, meubels of zelfs een tuininrichting kunnen aanbieden. Dit kan zelfs leiden tot op maat gemaakte 3D-geprinte producten, zoals een unieke bloempot of lamp die precies in jouw woonkamer past.

Voor beheer en onderhoud van gebouwen wordt geëxperimenteerd met Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) technieken. Op locatie kan een monteur met een VR bril precies zien hoe een nieuw onderdeel in een installatie aangesloten moet worden.

Dit alles stelt ook nieuwe eisen aan organisaties. Digital Twins en VR technieken bieden meer ruimte voor individuele keuzevrijheid en maatwerk in de bouw. De processen en de organisatie bij de bouwer moeten hierop aangepast worden, zodat bijvoorbeeld real-time klantwensen zichtbaar gemaakt kunnen worden in het ontwerp. Voor een platformmodel zijn andere contractvormen nodig met leveranciers en klanten, met ruimte voor meerdere oplevermomenten voor verschillende partners. De hele organisatie zal meer klant- en gebruiksgericht moeten gaan denken.

De ontwikkelingen leiden ook tot een grotere behoefte aan product data, zoals nauwkeurige en betrouwbare 3D-modellen. Dit heeft lange tijd de ontwikkelingen geremd, omdat er geen gemeenschappelijke standaard was.  Elk 3D ontwerpprogramma had zijn eigen specificaties. Hierin is de afgelopen jaren verandering gekomen. De Nederlandse bouw- en installatiebranche ontwikkelt binnen ETIM verband een Uniforme Object Bibliotheek (UOB). In deze bibliotheek wordt voor elke ETIM productklasse een uniform driedimensionaal model gemaakt. Het product wordt vastgelegd met een aantal gestandaardiseerde parameters, zoals lengte, breedte, hoogte en positie en diameter van aansluitingen voor een pomp. Als voor een productklasse het model gereed is, publiceren aangesloten fabrikanten de parameters voor hun producten op de 2BA datapool. Elke ontwerp- of visualisatiesoftware kan deze UOB objecten gebruiken om een driedimensionale weergave te maken.

Daarnaast is er een algemene trend naar meer productdata van hoge kwaliteit, zoals artikelrelaties (alternatieven, accessoires), foto’s, video’s, 360° afbeeldingen, certificaten en handleidingen. Deze data wordt via steeds meer verschillende portals en marketplaces uitgewisseld, zoals GS1, 2BA, Amazon, Channable en World of Content.

Conclusie

De markt voor driedimensionale productvisualisaties is sterk in ontwikkeling. De mogelijkheden zijn groot en dit doet ook een groot beroep op de leveranciers van de benodigde data. De organisatie moet hierop in kunnen spelen. Het is dan ook van groot belang om een PIM/MDM oplossing te hebben die schaalbaar en flexibel is om met deze ontwikkelingen mee te groeien. Squadra heeft uitgebreide ervaring met selectie en inrichting van deze systemen en kan u hierbij helpen.