Bij Pluripharm staat de apotheker centraal!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Picture111.png

Pluripharm is één van de vier toonaangevende onafhankelijke farmaceutische groothandels in Nederland met een compleet assortiment medicijnen, medische hulpmiddelen en apotheekdiensten. Aan de klanten wordt een breed assortiment aan medicijnen aangeboden van spécialité, generiek en parallel tot zelfzorgartikelen. Kenmerkend daarbij is de goede beschikbaarheid. In 2020 werd Pluripharm overgenomen door het Deense Abacus Medicine. Abacus Medicine is een toonaangevende speler binnen de Internationale handel in geneesmiddelen. De overname stelt Pluripharm in staat om haar dienstverlening aan haar klanten uit te breiden en om een nog betere beschikbaarheid van medicijnen en dienstverlening te garanderen. Om de doelstellingen voor de aankomende jaren te realiseren en de dienstverlening naar klanten uit te breiden, is er in 2020 een resultaatgerichte aanpak en “roadmap” van nieuwe initiatieven gedefinieerd. Léon Tinke, CEO van Pluripharm Groep, kijkt terug op een tweetal succesvolle projecten. 

De PluriCheck case

Voor Apothekers is het belangrijk om bij de uitgifte van medicijnen de juiste balans te vinden tussen het preferentiebeleid (voorkeursmiddel van de zorgverzekeraar binnen een groep van gelijkwaardige medicijnen) en het zogenaamde vrij volume. Het is voor apothekersassistenten bij uitgifte ondoenlijk om per doktersrecept voor een patiënt te bepalen wat het beste uit te geven medicijn is, voor de patiënt én de apotheker. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen, ingewikkelde regels. Het is daarom te complex en tijdrovend om de benodigde informatie handmatig in het Apothekers Informatie Systeem  (AIS) op te zoeken en vervolgens zelf de juiste keuze te moeten maken. 

De vraag

Apothekers hebben de behoefte dat hun farmaceutische groothandel Pluripharm hen direct bij het maken van de juiste keuze voor een medicijn ondersteunt in de vorm van een duidelijk en betrouwbaar besteladvies. De apotheker heeft zelf de keuze om dit advies te volgen.   

Hoe werkt het?

Op basis van diverse data zoals het voorgeschreven geneesmiddel , preferentiebeleid van de zorgverzekeraar in kwestie, prijs, verpakking, beschikbaarheid en zogenaamde business ruling genereert het PluriCheck systeem per medicijn een advies op maat voor de betreffende apotheker. Dit advies wordt direct zichtbaar in zijn/haar AIS bij het aanschrijven van een medicijn (recept) voor een patiënt. Dit is een nieuwe service waarmee Pluripharm de dagelijkse werkprocessen in de apotheek efficiënter maakt.

“Met de deskundigheid van Squadra hebben wij planmatig onze dienstverlening op een hoger peil gebracht.”

De Central Filling case

Central Filling is een andere innovatieve dienstverlening die Pluripharm aanbiedt aan haar klanten, de apothekers in Nederland. Bij deze dienstverlening verzorgt Pluripharm de verpakking en etikettering van de medicijnen volgens de recepten van de patiënten vanuit een gespecialiseerde apotheek. Hierdoor kunnen de apotheken de bestelde medicijnen direct uitleveren aan hun patiënten. De logistieke zorgen van de apotheek worden daarmee volledig weggenomen, hetgeen een besparing oplevert in verwerkingstijd en benodigde FTE’s bij de apotheek.

De vraag

Pluripharm bood al eerder een Central Filling service aan. Het hiervoor in gebruik zijnde systeem was end-of-life Pluripharm heeft gekozen voor een toekomstbestendige maatwerkoplossing op basis van de laatste logistieke technieken ter vervanging van het oude systeem. Het doel van het project was om het nieuwe systeem te realiseren en om de overgang van het oude naar het nieuwe systeem zo gecontroleerd en soepel mogelijk te laten plaatsvinden.

Aanpak

Omdat het Central Filling proces niet alleen het Logistieke centrum raakt, maar ook de vele andere afdelingen van Pluripharm, zoals IT, Customer Support en Finance is er een multidisciplinair projectteam geformeerd dat verantwoordelijk was voor het hele traject: van verzamelen requirements tot en met go live en alle benodigde stappen daartussen. Om de kwaliteit van het resultaat zo hoog mogelijk te maken is er volgens het klassieke V-model gewerkt. Ook de nauwe samenwerking met de externe (software)leveranciers heeft bijgedragen aan de stabiliteit van de oplossing. Input- en feedback van de interne organisatie werd via de ingestelde klankbordgroep verzameld en verwerkt. Sturing werd gegeven door de stuurgroep, die bestond uit de Pluripharm directie en manager IT.

Rol van Squadra

Bij de PluriCheck case heeft Squadra Pluripharm geholpen bij de ontwikkeling van het concept (van proces tot informatie voorziening) tot de implementatie en de nazorg. Zo is het projectmanagement uitgevoerd, en zijn er gezamenlijk apothekers en apotheek informatie software leveranciers betrokken. Verder heeft Squadra Pluripharm medewerkers ondersteund bij het opstellen van de functionele en technische requirements, het ontwerp én de keuze van de softwareleverancier begeleidt. De ontwikkelingen staan natuurlijk nooit stil, op dit moment is Squadra nog betrokken als projectlead en adviseur bij de verdere ontwikkelingen van PluriCheck. 

Bij de Central Filling case heeft Squadra de aansturing van het project op zich genomen. De Squadra projectaanpak (projectorganisatie, project tracks, rapportage, etc.) leverde de benodigde structuur en handvatten om tot op directieniveau continue op de hoogte te zijn van de status van het project en om, waar nodig, direct bij te kunnen sturen. Deze aanpak heeft geleid tot een succesvolle oplevering van het nieuwe Central Filling systeem en processen – met tevreden klanten van Pluripharm als kers op de taart! 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Picture113.png