Dinsdag 8 december presenteerde onze collega’s Roger Wegh en Mark Cartigny de webinar “De Business Challenges van Master Data Management!”. Samen met Lenno Maris van Friesland Campina, werd dieper in gegaan op de verschillende uitdagingen waar tal van bedrijven op het gebied van MDM tegenaan lopen.

Door het toegenomen belang van digitalisering en data gedreven besluitvorming staat Master Data Management tegenwoordig hoog op de agenda van veel organisaties. Nu er meer aandacht is voor (master) data blijkt dat deze veelal verspreid is over vele bronnen en afdelingen. Dit resulteert in onvolledige data en inconsistenties. Kortom de kwaliteit van data is veelal onvoldoende.  Door het verbeteren van de kwaliteit van master data kunnen verstoringen in bedrijfsprocessen worden voorkomen en kan de betrouwbaarheid van informatievoorziening worden vergroot. Daarnaast is de kwaliteit van master data cruciaal nu data analytics een steeds grotere vlucht krijgt. Het op orde krijgen van de data kwaliteit blijkt in de praktijk toch erg lastig. De complexiteit van de groeiende hoeveelheid data resulteert in zowel organisatorisch als technisch uitdagingen. Organisaties zullen dan ook de juiste middelen moeten aanwenden om hier succesvol in te gaan zijn.
Naast het hebben van een duidelijke visie en strategie is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in wat nu voor jouw organisatie de belangrijkste business drivers (doelstellingen) en uitdagingen op het gebied van data management zijn. Immers dan weet je welke brug er moet worden geslagen.

Webinar
Deze webinar gaat dieper in op de verschillende uitdagingen waar tal van bedrijven op het gebied van master data management tegenaan lopen. Welke impact heeft dit op de kwaliteit van data en daarmee op de bedrijfsvoering? Welke middelen kan ik inzetten om de business drivers of (strategisch) doelstellingen te realiseren? Aan de hand van een praktijk case kijken we hoe Friesland Campina hier mee omgaat.

Key take-aways            

  • Inzicht in belangrijkste “business challenges” waar veel organisaties tegen aan lopen bij managen van master data en verbeteren van datakwaliteit.
  • Overzicht van veel voorkomende business drivers waarvoor goed data management randvoorwaarde is.
  • Wat te doen om c-level niveau in je organisatie te beïnvloeden.
  • Praktijk voorbeeld van wat Friesland Campina doet om haar business challenges te overwinnen.        

Voor wie?
Het webinar is van belang voor zowel de kant van de business als IT. CIO, ICT manager, CDO, Hoofd data/ Master data manager, Hoofd BI, CMO, Marketing manager, COO, E-Commerce manager, MDM specialist, Business Information Manager, Informatie-architect.