Master Data Management (MDM) is van cruciaal belang voor het lange termijn succes van elk bedrijf dat zich staande probeert te houden in een dynamische en steeds weer veranderende wereld. Echter in de praktijk blijft MDM een complex en soms moeilijk te begrijpen begrip te zijn. Hierdoor is het vaak lastig  om buy-in te krijgen bij het management en ze te overtuigen  van de toegevoegde waarde van MDM binnen een bedrijf. 

Wat is Master Data precies? 

Master Data is de kern data die zich in het gehele digitale ecosysteem van een onderneming bevindt. Het  omvat een enorme hoeveelheid data, meestal met betrekking tot klanten, leveranciers, producten, onderdelen, medewerkers, locaties, recepten, en meer belangrijke facetten van een organisatie. Master Data vormt het fundament waarop ondernemingen hun analytische capabilities kunnen bouwen en hun bedrijf kunnen sturen. Afdelingen en functies binnen de gehele organisatie – van Marketing tot Operations tot Finance – vertrouwen op Master Data om weloverwogen beslissingen te nemen, effectieve strategieën te implementeren en het succes daarvan te meten. Vanwege het belang en de complexiteit van deze informatie zijn er veel middelen, technologieën en disciplines ontwikkeld rond Master Data Management, dit om er de meeste waarde uit te halen. 

Identificeren waar MDM en PIM de grootste impact kunnen hebben 

Wanneer je van plan bent om MDM in jouw organisatie te introduceren en implementeren, is het nuttig om na te denken over waar en hoe het de grootste impact zal hebben. Dit zijn de functies, afdelingen en mensen die het meest beïnvloed zullen worden door deze oplossing (en die er ook het meest bij te winnen hebben!). Er zijn meerdere bedrijfsonderdelen die sterk beïnvloed zullen worden door MDM.  

Gartner, 2022

Kortom, het juist implementeren van  een MDM-strategie en oplossing brengt veel voordelen met zich mee, deze voordelen kunnen worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: 

  • Uitvoeren van de dagelijkse operatie (Run) 
    Voordelen die verband houden met het verbeteren en stroomlijnen van belangrijke bedrijfsfuncties en processen. Hoewel dit misschien niet de meest “opwindende” voordelen van MDM zijn, beïnvloeden ze vaak de belangrijkste dagelijkse activiteiten in de organisatie. 
  • Hoe kan ik groei bewerkstelligen (Grow) 
    Voordelen om de concurrentie voor te blijven, de verkoop te verhogen en retentie en loyaliteit te verbeteren. 
  • Veranderen van mijn huidige bedrijfsmodel (Transform) 
    Deze voordelen hebben betrekking tot het fundamenteel veranderen van het huidige bedrijfsmodel zoals het betreden van nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe “capabilities”. 

De waarde van MDM uitdrukken 

Hoewel er veel voordelen verbonden zijn aan het gebruik en adopteren van Master Data Management oplossingen is het vaak moeilijk om het belang en de waarde ervan uit te drukken op een manier die iedereen binnen jouw bedrijf begrijpt. Hierbij helpt het vaak om een business case en overtuigende argumenten op te stellen voor verschillende doelgroepen. Overweeg een of meer van onderstaande benaderingen te gebruiken bij het “pitchen” van MDM voor uw organisatie: 

Kort door de bocht 

Soms is de eenvoudigste manier om de waarde van MDM over te brengen door simpelweg aan te geven wat er gebeurt als je niks doet. Een mooi voorbeeld is een PIM programma owner die vertelde dat hij de buy-in van zijn CEO had gekregen door een simpele boodschap namelijk “Als we dit niet doen zijn we als bedrijf ten dode opgeschreven.” Eenvoudig, ietwat drastisch maar vooral ook zeer effectief. Op deze manier wordt er urgentie gecreëerd en krijgt men een beeld bij het belang van MDM.  

De verhalen verteller 

Een andere manier om een overtuigende MDM-pitch te doen is door middel van storytelling waarbij je gebruik maakt van praktijkvoorbeelden en use cases uit bijvoorbeeld andere industrieën maar ook voorbeelden uit eigen ervaring. De kunst ligt hem hier in het verbinden van het gebruik van data en de impact daarvan op dagelijkse activiteiten, mensen en bedrijfsprocessen. Aansprekende voorbeelden van wat er goed maar ook fout gaat als data niet goed word gemanaged maken het makkelijker om buy-in te creëren, ook voor mensen die misschien geen of minder affiniteit met data hebben.  

De benchmark liefhebber 

Niet iedereen kan worden verleid met enkel anekdotes. “Sommige mensen houden van feiten, statistieken en benchmarks.” Het gebruik van marktonderzoeksresultaten kan hierbij een oplossing bieden.   

De business case aanpak 

MDM is vaak een grote stap voorwaarts voor een organisatie en daarmee buy-in van topmanagement vereist om succesvol te zijn. Hierbij is het belangrijk om uit te kunnen leggen hoe dit de uitdagingen op C-level in de hele organisatie gaat oplossen. 

Concluderend kunnen we zeggen dat het vinden van een balans tussen de verschillende benaderingen vaak de sleutel tot succes is om een MDM programma uiteindelijk van de grond te krijgen.