De afgelopen jaren is het belang van data snel toegenomen en daarmee een veelbesproken onderwerp. Er worden talloze artikelen geschreven over onder andere de noodzaak van data, het belang van goede datakwaliteit, en de benodigde tooling voor het combineren, analyseren en rapporteren van gestructureerde en ongestructureerde data in verschillende moderne data platforms. Een data platform is te vergelijken met een modern huis waar je door verschillende ramen naar binnen kunt kijken: een logistiek raam, een sales & marketing raam, en ga zo maar verder. Een dergelijk huis dient echter gebouwd te zijn op een stevig, wel-overdacht fundament, ook wel de Master Data foundation genoemd.

De context van MDM-DaaS

In veel organisaties waar, mede door het toegenomen belang van data-analytics, nieuwe technologieën over elkaar heen buitelen, blijkt het een enorme uitdaging het data fundament op orde te krijgen. Enerzijds omdat de (master)data veelal verspreidt over meerdere applicaties én afdelingen beheerd wordt waardoor de data niet consistent en van goede kwaliteit is, anderzijds omdat men nog te veel in data silo’s denkt en te weinig in integrale processen denkt.

Gelukkig onderkennen steeds meer organisaties in belang van een goed data fundament en zijn bezig of zoekende naar “creating a single version of the truth” voor hun allerbelangrijkste data: hun Master Data.

Master Data is de basisdata die een product, klant, leverancier, locatie of andere datatype uniek identificeert, welke op één plaats beheerd dient te worden (‘system of record’) vanwaar deze naar vele andere (consuming) systemen en/of kanalen ontsloten wordt. Master Data is fundamenteel voor het aansturen van de primaire bedrijfsprocessen en data-gedreven besluitvorming.

Een aspect wat daarbij nog niet altijd voldoende aandacht krijgt is het belang om Master Data gemakkelijk toegankelijk te maken voor grootschalig gebruik. Dit terwijl veel verschillende applicaties deze Master Data als input nodig hebben, zowel ter ondersteuning van de operationele processen (ERP, Warehouse Management, etc.) alsook voor analytische en Machine Learning gedreven besluitvormingsprocessen. In het digitale tijdperk is directe beschikbaarheid en – toegang (instant) tot deze bedrijfskritische Master Data dan ook essentieel. Het gaat daarbij meestal niet om de waarden van enkele velden, maar om het real-time ontsluiten van grote hoeveelheden data (at scale).

De voordelen van DaaS voor ontsluiting van Master Data

De overgang naar de cloud biedt ideale mogelijkheden om Data as a Service (DaaS) te bieden, instant en at scale. Bij Master Data as a Service (MDM-DaaS) is het doel om de juiste, relevante, en meest actuele Master Data beschikbaar te stellen in het juiste formaat en op het moment dat het nodig is, voor welk doel en waar dan ook.

MDM-DaaS is dus een always-on service waarmee applicaties actuele Master Data kunnen ophalen, wanneer dat bijvoorbeeld nodig is voor gebruik in het interne applicatielandschap of voor ontsluiting via de diverse sales- en marketingkanalen om zo de Customer Journey te optimaliseren. In vele gevallen zal het zelfs gewenst zijn een deel van deze data, op een beveiligde manier, te ontsluiten voor extern gebruik. Denk hierbij aan een Leverancier- of Klantportaal, de Website waar B2B of B2C klanten op inloggen of de ontsluiting van bijvoorbeeld product data naar datapools of B2B klanten.

Sommige bedrijven hanteren andere terminologie voor MDM-DaaS, zoals DataHub. De doelstellingen en principes zijn echter veelal identiek.

In het verleden waren MDM-oplossingen veelal sterk verweven met een of meerdere applicaties in het IT-landschap. Veelal werd de masterdata in het ERP systeem beheerd en vandaaruit ontsloten. In het steeds complexer worden systeemlandschap met best-of-breed toerpassingen is het aantal systemen dat de masterdata nodig heeft significant gestegen. Voeg daaraan de digitaliseringsagenda, het groeiend streven naar verbeterende analytics en data gedreven besluitvorming aan toe en men begrijp dat de positionering van MDM wezenlijk anders is dan een aantal jaren geleden.  Informatie werd voorheen vaak ontsloten werd door een groeiend pallet aan APIs op diverse, vaak deels verouderde, systemen. Zo wordt productdata nu nog veelal van vanuit de servers van een ERP, PIM of MDM-oplossingen via specifieke APIs ontsloten naar bijvoorbeeld een eCommerce platform.

Een MDM-DaaS oplossing biedt real-time toegang tot de meest actuele Master Data van producten, klanten, leveranciers, locaties, assets, etc., is flexibel uitbreidbaar, schaalbaar, gemakkelijk bevat via realtime synchronisatie altijd up-to-date gegevens. Via configureerbare APIs worden deze bedrijfskritische gegevens ontsloten naar andere applicaties, processen en mensen die deze gegevens nodige hebben en naar externe partijen zoals leveranciers, partners en klanten, zonder dat dit een negatieve performance heeft op de ERP, PIM of MDM-oplossing.

In een tijd waarin het aantal systemen dat gebruik in het systeemlandschap, dat gebruik maakt van Master Data blijft groeien en grote hoeveelheden actuele en bedrijfskritische informatie altijd benaderbaar moet zijn voor gebruik, wordt MDM-DaaS een steeds belangrijkere component in een state-of-the-art (integratie/cloud) architectuur.

En u?

Wellicht een goed moment om nog eens te evalueren hoe Master Data bij u in de organisatie opgeslagen, beheerd en ontsloten wordt en hoe Master Data kan bijdragen aan uw Data Monetization strategie door pakketjes data op een slimme manier te bundelen en beschikbaar te stellen. Of u nu geld wilt verdienen met uw data, deze wilt delen met leveranciers, partners of klanten, de data wilt gebruiken om tot verbeterde efficiency of aansturing van uw processen te komen of de proposities van uw bedrijf wilt verbeteren, de combinatie van Master Data Management en DaaS kan een belangrijke stap voorwaarts zijn om uw bedrijf verder te differentiëren en in de realisatie van uw bedrijfsstrategie.

Mijn organisatie gebruikt al DaaS voor Master data
×

Mijn organisatie gebruikt al DaaS maar voor andere doeleinden
×

Mijn organisatie onderkent de toegevoegde waarde van DaaS voor Master data, maar is hierin nog zoekende
×

Binnen mijn organisatie is geen behoefte aan grootschalige, real-time ontsluiting van Master data
×